Köpekontrakt för fastighet

Köpekontrakt för fastighet är en skriftlig handling där omfattningen av ett fastighetsköp redovisas och betalningsvillkoren fastställs. Vid fastighetsköp ska köpekontraktet vara skriftligt och uppfylla några krav. Följande uppgifter ska finnas med för att köpet ska vara godkänt: * Fastighetens namn. * Priset för fastigheten. * En förklaring av säljaren att äganderätten till fastigheten går över på köparen. * Säljarens och köparens underskrifter, som ska vara bevittnade. Lagfart inskrivning av ett fastighetsförvärv i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Den som får äganderätten till en fastighet ska ansöka om lagfart inom tre månader. Ansökan om lagfart görs hos inskrivningsmyndigheten vid den tingsrätt fastigheten hör till.

Fastighets Termer

Avstyckning
Besiktning
Besittningsskydd
Borgensmän
Borgenär
Enhetsnummer och Gruppnummer
Fastighetsmäklare
Hyra
Lägenhetsbyte
Länkar

Andelslägenhet
Bostadsförening
Bostadsrätt
Bostadsrättsförening

Carport

Andrahandsuthyrning
Block
Boränta
Bottenlån
Bygglov
Byggsamråd
Detaljplan
Dolda fel
Fast egendom
Fastighet
Fastighetsbevis
Friggebod
Förköpsrätt
Förvärvstillstånd
Gemensamhetsanläggning
Hyreslägenhet
Inneboende
Taxeringsvärde

Avtalstid
Belåning
Bolån
Borgen
Botteninteckning
Bouppteckning
Budgivning
Dämpningsregeln
Enskild egendom
Expropriation
F-skatt
Fast ränta
Fastighetsskatt
Frivilligt momsinträde
Företagsinteckning
Förfallodag
Grundlagen
Gäldenär
Hyresavtal
Hyreshöjning
Inkomstdeklaration
Inteckning
Jaktarrende
Jordabalken
Jämförelseränta
Köpekontrakt
Köpekontrakt för fastighet
Mäklare
Rak ränta
Rotavdrag
Ränta
Rörlig ränta
Topplån
Underhållsskyldighet
Uppsägning

Anläggningsarrende
Arrende
Bostadsarrende
Gårdsarrende
Jordbruksarrende


Sitemap

Bostads branschen

  Bostads branschen